Çmime të reja të karburanteve, ka ulje

Komisioni Rregullativ për Energji, Shërbime të Ujit dhe Shërbime për Menaxhimin e Mbeturinave Komunale në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka miratuar Vendim për uljen e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0,44% krahasuar me vendimin e datës 6 nëntor 2023.

Çmimet referencë të derivateve të naftës në tregun botëror në krahasim me përllogaritjen e mëparshme shënojnë rënie mesatarisht: për benzinën me 0,006%, për naftën me 0,429%, për naftën ekstra të lehtë me 0,670% dhe për karburantin me 2,158%.

Kursi i denarit kundrejt dollarit në periudhën e kaluar pas së cilës janë formuar çmimet me llogaritjen e mëparshme është më i ulët për 0,562%.

Nga 9 nëntor 2023, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
Benzina motorike EUROSUPER BS – 95 81.00 (denarë/litër)
Benzina motorike EUROSUPER BS – 98 83.00 (denarë/litër)
Diesel (EURODISEL BS). V) 80.50 (denarë/litër)
Lëndë djegëse ekstra e lehtë 1 (EL-1) 80.00 (denarë/litër)
mazut M-1 NS 44.996 (denarë/kilogram)

Çmimi me pakicë i karburantit M-1 NS është ulur për 1.005 den/kg dhe tani do të arrijë në 44.996 den/kg.

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98, EURODIESEL (D-E V) dhe vajit ekstra të lehtë shtëpiake (EL-1) nuk ndryshojnë.
Vëmë re se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës që nga ora 00:01 e datës 9 nëntor 2023. Shitësit me shumicë dhe pakicë të produkteve të naftës dhe karburanteve të transportit mund të vendosin çmimet e produkteve individuale të naftës dhe karburanteve të transportit më të ulëta se çmimet më të larta të përcaktuara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *