Shtyhet për më 25 dhjetor seanca për rastin “Alfa”

Ndonëse për sot ishte paraparë të merret vendimi nëse do të shkojë apo jo në rigjykim rasti “Alfa”, kjo seancë u shty për më 25 dhjetor. Arsyeja për këtë ishte mungesa për arsye shëndetësore e gjykatëses Anita Boshkovska. Në seancë mungoi gjithashtu edhe prokurori i cili përfaqëson akuzën, Boban Llazarevski. Trupi gjykues duhet të vendosë për ankesën e mbrojtjes të cilën pohojnë se i akuzuari Almir Dërplanin është i pafajshëm.

Asmir Alispahiç, avokati i të dënuarit Almir Dprlanin, thotë se të gjitha dëshmitë flasin se Dërplanin, Islami dhe madje i ndjeri Rexhail Qerimi, nuk e kanë kryer veprën për të cilën ngarkohen. Për këtë shkak, Alispahiç shpreson që kjo betejë shumëvjeçare do të përfundojë me zgjidhje pozitive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *