44 milion euro fitim i përbashkët i treshes së madhe bankare – kreditë dhe kamatat një bazë e fortë për fitim

Komercijalna Banka, Stopanska Banka – Shkup dhe NLB banka realizuan fitim të përbashkët prej 44.2 milionë euro. Shuma u arrit në vetëm tre muaj punë. Ky rezultat është gati tre milionë euro më i mirë se 41.26 milionë euro i arritur në tremujorin e parë të vitit të kaluar. Aktivitetet bankare zhvillohen me ritme të ndryshme, në disa segmente ka disa vonesa. Megjithatë, për sa i përket kreditimit dhe të ardhurave të siguruara nga interesi, lëvizjet janë në prirje rritëse, gjë që është edhe bazë për fitimin e realizuar, informon PRESSonline.al

Fitimi i Komercijalna Banka është më i larti, në vlerë prej 19,16 milionë euro (16,9 milionë euro vitin e kaluar në tremujorin e parë). Megjithatë, me rritjen prej 13,4 për qind, është prapa Stopanska banka Shkup, fitimi i së cilës është rritur për 23,4 për qind dhe efekti përfundimtar llogaritet në 14,01 milionë euro (11,35 milionë euro një vit më parë). NLB është e vetmja nga tre të mëdhenjtë me rënie të fitimit. Në raport me periudhën krahasuese ka një rënie prej 15,5 për qind dhe është një shumë prej 11,02 milionë euro (13,04 milionë euro më 31 mars 2023). NLB thotë – “ulja është për shkak të korrigjimeve të llogaritura në vlerën e mjeteve financiare dhe rezervës speciale për ekspozimin jashtë bilancit më 31 mars 2024”.

Kamatat e llogaritura dhe të mbledhura përfaqësojnë bazën më solide të flukseve hyrëse bankare. Në tre muajt e parë, në arkat e tre bankave janë derdhur gjithsej 68.37 milionë euro. Në të gjitha, ky rezultat është përmirësuar me më shumë se 20 për qind.

Në veçanti, te Komercijalna banka është plus 26.8 për qind dhe një shumë prej 23.79 milionë euro, që është mbi pesë milionë euro më e lartë se viti i kaluar i regjistruar në këtë periudhë.

E dyta për nga rritja prej 24.9 për qind është NLB Banka, por për vlerën prej 19.14 milionë euro është e treta. Situata në këtë segment është përmirësuar me 3.8 milionë euro në një vit.

Edhe pse Stopanska Banka e Shkupit renditet e treta pas rritjes prej 21 për qind të të ardhurave nga interesi, ajo është ende e para për sa i përket hyrjeve prej 25,44 milionë euro (20,95 milionë euro vitin e kaluar).

Nga komisionet dhe tarifat e mbledhura për shërbimet e ofruara, nga janari deri në mars, këto banka kanë grumbulluar bashkërisht 14.12 milionë euro. Për sa i përket rritjes, Komercijalna banka ka një avantazh të madh ndaj të tjerave, me një rritje të të ardhurave neto prej 25.6 për qind, pas së cilës në këtë paragraf janë regjistruar 5.46 milionë euro, informon PRESSonline.al

Sipas shumës së fituar nga ky aktivitet – 5.2 milionë euro, vijon NLB Banka, me minus 1.1 për qind, në nivel vjetor.
Stopanska Banka e Shkupit, nga ana tjetër, ka marrë 3,46 milionë euro komisione dhe tarifa. Në një vit, ajo e përmirësoi rezultatin me tre përqind.

Në muajin mars, gjithsej kreditë e miratuara nga të gjitha bankat maqedonase janë 7,3 miliardë euro, sipas të dhënave të Bankës Popullore. Në këtë hapësirë, më shumë se një e treta është e zënë nga tre të mëdhenjtë – 3.74 miliardë euro.

Pjesa më e madhe është te Stopanska banka. Janë kredi dhe transaksione (përjashtuar ato bankare) prej 1.5 miliardë euro. Nuk ka një zhvendosje të konsiderueshme, domethënë niveli është afërsisht i njëjtë me atë të fundit të vitit të kaluar.

NLB Banka është në pozitën e dytë me plasmanet kreditore prej 1.22 miliardë euro. Në tre muaj, pragu u rrit me 1.4 për qind.
Kur flasim për përqindjet, ato janë më të lartat në Komercijalna Banka. Aktiviteti kreditues është rritur me 4.3 për qind, por shikuar me shifra, mbetet pas dy bankave të tjera. Kreditë e miratuara janë në vlerën 1.02 miliardë euro.

Për totalin e depozitave, statistikat e muajit mars të Bankës Popullore tregojnë një shumë prej 8.63 miliardë euro. Më shumë se gjysma e këtyre parave i janë besuar Komercijalna, Stopanska dhe NLB Bankës – 5.39 miliardë euro.

Qytetarët dhe kompanitë kanë depozituar 2.3 miliardë euro në bankën më të madhe vendase. Kjo është 0.7 për qind më pak se në fund të vitit 2023, kur u regjistruan 2.32 miliardë euro.

Stopanska banka Shkup ka 1,59 miliardë euro. Shuma e depozitave është tre për qind më e ulët se situata e 31 dhjetorit të vitit të kaluar (1,64 miliardë euro).

Në NLB Banka, trendi i uljes së aksioneve është gjithashtu i pranishëm, me 0.3 për qind. Aty kanë mbetur 1.5 miliardë euro për “ruajtje”. Njëkohësisht, shpjegohet se ndryshimi vjen si pasojë e “uljes së llogarive rrjedhëse të personave juridikë jofinanciare me 8,3%, ndërsa llogaritë rrjedhëse dhe depozitat pa afat të individëve janë rritur në tremujorin e parë të vitit”.

Komercijalna është banka më e madhe në vend me aktive totale prej 2.65 miliardë euro. Nuk ka ndryshime të rëndësishme në tre muajt e parë.

Me 2.10 miliardë euro, Stopanska banka është e dyta më e madhe. Asetet e saj u ulën me 1.4 për qind (2.13 miliardë euro më 31 dhjetor 2023).

Totali i aseteve të Bankës NLB u rrit me 0.2 për qind, e cila në fund të marsit shënoi një nivel prej gati 1.9 miliardë euro.

Të tre bankat shprehen në raportet e tyre financiare se kanë funksionuar në kushte të vështira, nën ndikime të pafavorshme të jashtme dhe të brendshme, por kanë ndjekur politikat e tyre të biznesit dhe nevojat e biznesit dhe të popullatës. Cinikët do të thoshin – lotaritë, kazinotë dhe bankat bëjnë mirë në kohëra të këqija. Rezultatet e arritura tregojnë se me gjithë pasigurinë, ato janë të qëndrueshme, pra goditjet anësore nuk ndikojnë në ekuilibrin e tyre. Se ata nuk janë plotësisht të imunizuar ndaj ngjarjeve në mjedis, tregojnë edhe disa nga minuset e vërejtura në segmente të veçanta të operacionit.

Fitimi i përbashkët i Komercijalna, Stopanska dhe NLB-së për tërë vitin 2023 ishte 167.3 milionë euro. Finalja e kësaj faze të parë vjetore paralajmëron arritje më të mëdha.(PRESSonline.al)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *