Maqedonia pa regjistër për lëndimet dhe vdekjet në vendin e punës

Miliona euro ndahen çdo vit në Maqedoni, për të paguar dëmet për lëndimet në vendin e punës. Sindikatat paralajmërojnë se lëndimet ndodhin kryesisht për shkak të orarit shtesë. Një problem shtesë është se në vendin tonë nuk ka regjistër të vetëm, për punëtorët e lënduar në vendet e punës. Prandaj, nuk ka të dhëna të sakta për numrin e tyre në baza vjetore. Ekspertët për këtë çështje kujtojnë se që nga viti 2007 ekziston Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, por problemi është zbatimi i tij.

“Ne kemi punëdhënës të ndërgjegjshëm, që respektojnë atë legjislacion, përmbushin detyrimet ligjore, sigurojnë fonde për punonjësit e tyre, pajisje, bëjnë trajnime, kryejnë inspektimet e nevojshme ligjore, por ka edhe punëdhënës që janë të papërgjegjshëm. Thjesht le ta bëjmë punën, ata pranojnë punonjës që nuk i raportojnë, nuk i rregullojnë marrëdhëniet e punës, nuk u japin trajnimet e duhura,” tha Dejan Angellovski, Shoqata e Inxhinierëve për mbrojtje në punë.

Numri i lëndimeve në vendin e punës ndryshon varësisht nga institucioni.

 “Disa thonë se kanë vdekur 12 vetë, të tjerë thonë 22. Dhe numri ndryshon. Dhe numri i të lënduarve është nga 150 deri në 450, varet se kush e bën analizën dhe kush i mbledh të dhënat në bazë vjetore…,” deklaroi Dejan Angellovski, Shoqata e Inxhinierëve për mbrojtje në punë.

Ka pasur dhe do të ketë lëndime në vendin e punës, por qëllimi është të ulet numri i rasteve të tilla.

“Që ne do të arrijmë një objektiv vitin e ardhshëm, zero lëndime, në realitet nuk është e arritshme. Por qëllimi është që ta ulim sa më poshtë sepse çdo punonjës, çdo ditë e humbur e tij në punë i kushton punëdhënësit, jo vetëm dhimbja e punonjësit, por edhe mungesa e tij në punë, sidomos tani që kemi mungesë të vendeve të punës,” u shpreh Borçe Stojçevski, Shoqata e Inxhinierëve për Mbrojtje në Punë.

Stojçevski thotë se ende ka kompani në vend që fshehin kur një punonjës lëndohet në punë. Dhe nga rastet tragjike, sipas buletineve të policisë, vetëm këtë verë tre punëtorë vdiqën në vendet e tyre të punës, dhe dhjetëra u lënduan. /alsat.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *