Dispozitat e kontestuara të ligjeve për pagat e gjyqtarëve, para Gjykatës Kushtetuese

Dispozitat e kundërshtuara të Ligjit për pagat e gjyqtarëve dhe Ligjit për pagat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor për uljen e koeficientit për përcaktimin e pagave të gjyqtarëve, të cilat Kuvendi i miratoi më 29 shkurt të këtij viti, janë ndër temat për diskutim në seancën e sotme të Gjykatës Kushtetuese.

Në rendin e ditës të seancës janë gjithsej shtatë iniciativa për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë dhe tre propozime për vendimmarrje për lëndët me projektvendime, përkatësisht për rastet për të cilat tashmë ka përfunduar diskutimi.

Iniciatorë të iniciativave për ndryshimet e kontestuara ligjore janë Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes Presidentes Vesna Dameva dhe Asociacioni i Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes kryetarit Xhemali Saiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *